Category Archives: When Literature Meets Fashion

Decadence

Alexander McQueen 2007 S/S

“Meghalni annyi, mint ezer darabra szaggattatni, s aztán tanúk nélkül, szélsebesen szétszóratni örökre.”
 Enrique Vila-Matas

line

“To die is nothing but falling apart into thousand pieces, and then, without eyewitnesses,  rapidly being scattered, forever.”
Enrique Vila-Matas

Advertisements

Tiger

William Blake: Tiger

Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet?

What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears,
And water’d heaven with their tears,
Did He smile His work to see?
Did He who made the lamb make thee?

Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

William Blake: Tigris

Tigris, Tigris, éji láng,
Erdőt tépő tűzszilánk,
Mily fenséges, bölcs kezek
Gyúrtak, gyilkos műremek?

Mily vad ég vagy mély verem
Tüze táncol szemeden?
Van szárny érte szállni el?
S kéz, mi tüzet vinni mer?

Mily nagy erő, tiszta hit
Fonta szíved izmait?
S mikor szíved végre vert,
Mily vaskéz, mi letepert?

Mily pörölyt? mily ketrecet
Izzított fel szellemed?
Mily üllő? mily vasmarok
Fog, ha pofád acsarog?

S a holdnak sok kis kölyke lett,
A mennyben mind csak könnyezett:
Büszke volt rád akkor, ott?
Bárányt is ő alkotott?

Tigris, Tigris, éji láng,
Erdőt tépő tűzszilánk,
Mily fenséges, bölcs kezek
Gyúrnak, gyilkos műremek?

(Bajnóczy Zoltán fordítása)

—the tiger belt; bracelet; black top; sweatshirt; scarf; necklace

font: reboard

The Magic Mountain

The Magic Mountain (German: Der Zauberberg) is a novel by Thomas Mann, first published in November 1924. It is widely considered to be one of the most influential works of 20th century German literature. More?

This book is one of my most important reading-experiences. I’m in love with this 700-paged wonder. I became a “keep calm and read Thomas Mann”-girl after the last page. A few days ago I lend the The Holy Sinner from the library – I can’t wait to strart to read it.

The main character of this book is Hans Castorp, who arrived to Berghof to get well and  visit Joachim Ziemssen – his cousin- in 1907. He spent  -instead of 3 weeks- seven years in the sanatorium, and despite the plot-ness he got interesting experiences, met a lot of types of people in the Swiss Alp’s microcosmos… The book includes his intellectual/emotional improving which helped with allegorical characters: Herr Settembrini (humanism and teaching) , Herr Naphta (radikalism), Mynheer Peeperkorn (domination), Joachim Ziemssen (military and obligations), Clawdia Chauchat (nearly platonic love)…and I enumerate here the literal topos of time and illness.  Because the philoshopical  cogitations (the main reasons why I love this book) are based mainly on them. Castorp leaves the sanatorium in 1914, to fight in the I. Word War.

I absolutely recommend this book to read  – and not just once-, you won’t regret. :)

After my words you can find three outfits what show how I imagined the characters and how I was impressed by the Swiss Alps.

A Varázshegy Thomas Mann nagyregénye, először 1924-ben adták ki. A huszadik század egyik legbefolyásosabb német irodalmi műveként tartják számon. Tovább?

Ez a könyv az egyik legfontosabb irodalmi élményeim közé tartozik. Az utolsó oldal elolvasása után abszolút Thomas Mann-rajongó lettem… Pár napja kölcsönöztem ki A kiválasztott című könyvét, alig várom, hogy belekezdhessek.

A történet főszereplője Hans Castorp, aki a Berghhof-ba érkezik 1907-ben, gyógyulás és unokatestvére, Joachim Ziemssen meglátogatása céljából. Három hét helyett hét évet tölt el a szanatóriumban, és  a látszólagos cselekménynélküliség ellenére  érdekes tapasztalatokat szerez,  valamint  a svájci  Alpok mikorkozmoszában  az emberek sok típusával ismerkedik meg. A könyv – fejlődésregény lévén- Hans szellemi/érzelmi feljődését foglalja magába, amin sokat segítenek a történtben megjelenő allegorikus karakterek: Herr Settembrini (humanizmus és tanítás) , Herr Naphta (radikalizmus), Mynheer Peeperkorn (dominancia, királyi jelleg), Joachim Ziemssen (katonaság és kötelességek), Clawdia Chauchat (majdnem mindig plátói szerelem)… És ide sorolnám még az idő és a betegség toposzát is, hiszen a filozófiai elmélkedések (amik miatt szeretem ezt a könyvet) nagy része pont ezeken a fogalmakon alapszik. Castorp csak 1914-ben hagyja el a szanatóriumot, hogy az első viágháborúban harcoljon.

Én teljes mértékben ajánlom a mű elovasását – nem csak egyszer-, nem fogjátok bánni. :)

Szavaim után jöjjön három összeállítás, ami megmutatja, hogy képzeltem el a szereplőket olvasás közben, és milyen benyomást tett a svájci Alpok rám.

clawdiaswissalps

Hans Castorp —  waistcoat; shirt; trouser; shoe; hat
C
lawdia Chauchat — dress; bag; shoes
The Swiss Alps — tuxedo blazer; bermuda shorts; shirt

And a lots of thanks for ~Ezia-Auditrice, who made this beautiful digital painting about Hans Castorp!

image sources: swiss alps, clawdia chauchat; font: palnk3 other sources: wikipedia